Logo of Phú Thọ
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020
Xuất bản: 15:22, Thứ hai, 30/09/2019, [GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020

thumbnail thumbnail thumbnail
LIÊN HỆ TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ ĐIỆN TỬ
videos 0912125102

Đường dây nóng